Privacyverklaring

E25 respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de veiligheid, verwerking en privacy van uw persoonlijke gegevens.

Omgang met uw privacy

In veel gevallen is het voor ons noodzakelijk om gegevens van u vast te leggen om onze diensten aan u te kunnen aanbieden. Afhankelijk van de soort dienst die we aanbieden (variërend van het verzorgen van (theater en muziek) cursussen tot het bieden van intensieve individuele begeleiding en/of behandeling, wordt er al dan niet een uitgebreid dossier aangelegd.

Dossiervorming (individuele) begeleiding

Het dossier bevat indien van toepassing, naast uw NAW-gegevens de indicatiestelling en zorgtoewijzing en informatie over het traject dat u doorloopt en de ontwikkelingen daarin. Als er sprake is van dossiervorming wordt u altijd van tevoren om toestemming gevraagd.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw traject noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere hulpverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens

Verwerken we uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. We maken dan met u een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens bij ons geregistreerd moeten worden.

Recht op inzage

Het recht op inzage betekent dat u het recht heeft om te vragen welke informatie een organisatie over u heeft verzameld en bewaard. U kunt vragen om te zien welke gegevens ze over u hebben, zoals uw naam, adres, e-mail of andere informatie. Als u gebruik wilt maken van dit recht, kunt u de organisatie vragen om u een kopie te geven van uw gegevens of dossier, zodat u kunt controleren of alles klopt.

Recht op wissing van gegevens

U kunt ons soms vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van onze organisatie om de gegevens te verwerken. In overleg met u bepalen we dan of het leveren van onze diensten nog doorgang kan vinden indien u besluit om uw gegevens niet langer of gewijzigd geregistreerd wil laten.

Recht op beperking

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken. Ook hiervoor geldt dat we dan in overleg met u bepalen we dan of het leveren van onze diensten nog doorgang kan vinden.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:
Onze functionaris voor de gegevensbescherming emuratovic@e25.nl of via telefoonnummer 085 0043 644