Ons verhaal

Wij vertellen u graag over ons

Missie


E25 is een professionele welzijnsinstelling die mensen kansen biedt en ondersteunt om naar vermogen te participeren in de lokale samenleving. Dat doen we door de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van inwoners te versterken. Daarnaast richten we ons op het bevorderen van de betrokkenheid van mensen op elkaar en hun omgeving.


Visie


E25 is ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage aan de samenleving kan leveren; dat mensen hiertoe kansen moeten worden geboden en mensen hierbij waar nodig moeten worden ondersteund.


Doelstelling


Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de diversen doelgroepen wordt er intensief samengewerkt met gemeenten, ketenpartners, andere zorg organisaties, vrijwilligersorganisaties en andere lokale initiatieven. Nadat de behoeften in kaart zijn gebracht wordt er bepaald welk team het beste kan voorzien in deze behoeften. Waar mogelijk en wenselijk wordt er onderling samen gewerkt door de verschillende teams. Vervolgens wordt het aanbod bepaald en gekeken met welke ketenpartners of lokale initiatieven dit georganiseerd kan worden.


Binnen E25 wordt er gewerkt met de volgende teams:  • E25 jongerenwerk

  • E25 buurtsport

  • E25 coach

  • E25 Koperen Kees

  • E25 Muziekmeesters

  • E25 Bizon


Kijk voor meer informatie over het aanbod, de doelgroepen en de werkwijze van de verschillende teams op de eigen teampagina’s op deze website.