Vaktherapie

Met je handen in de klei om weer te durven voelen, achter een bal aanrennen om inactiviteit te doorbreken, sparren om te leren je spanningen te reguleren, dansen met je kind om contact te herstellen of achter een drumstel plaatsnemen om jezelf eens goed te laten horen. Dit zijn voorbeelden van handelingsgerichte interventies die aansluiten bij de zorgvragen van onze cliënten. Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie. 

 

Binnen E25 werken wij, Maaike, Christina, Nicolette en Martijn als vaktherapeut. We zijn onderdeel van team DABB. Team DABB is faciliterend aan de coaches en biedt behandeling, advies, begeleiding en diagnostiek.

 

De handelingsgerichte aanpak in de vaktherapie maakt ervaringsgericht leren mogelijk, waarbij we werken met lichaamssignalen, gevoelens, gedachten en gedragingen van onze cliënten. Wat mensen in hun dagelijks leven meemaken, wordt in het lichaam opgeslagen en hier wordt in de therapie mee gewerkt. Tijdens de therapie kunnen cliënten experimenteren met nieuw gedrag door middel van verschillende materialen. Het effect van het doen en ervaren is direct merkbaar. Door vervolgens op de ervaringen te reflecteren en deze onder woorden te brengen kan het effect verbreed worden naar het dagelijks leven. Daarin werken we nauw samen met de coach, het netwerk van de cliënt en de school. 

Vaktherapie